Aktuelt

Ny Kulturminneplan

Hvilke kulturminner har vi i dag og hvilke av dem skal vi ta vare på for framtida? Det er spørsmål som stilles i den nye kulturminneplanen.

Kulturminneplanen har tre hovedmål: den skal gi en oversikt over vesentlige kulturminner i kommunen i dag, den skal styrke den kommunale kulturminneforvaltningen og den skal øke interessen for kulturminner blant kommunens innbyggere og tilreisende.

Klikk her for å lese forslag til kulturminneplan (vedlegg Forslag til kommunedelplan for kulturminner 2022-2032). Kulturminneplanen vedtas i løpet av våren 2023.

Les mer