Avduking bronsemodell

12. juni avdukes en bronsemodell av Gamle Slagen Kirke kl. 1300.
Ordfører, domprost, kirkeverge og soknepresten avduker modellen som er en gave til Tønsberg kommune fra Stiftelsen Gamle Tønsberg. Dette er den 5. kirkemodellen de gir til byen.