Byvandringer: Vikingtid og middelalder i Tønsberg

Slottsfjellsmuseet