Østlandsutstillingen

På tre visningssteder i Tønsberg vises totalt 38 kunstnere og kunstnergrupper med 57 verk av høy kunstnerisk kvalitet. Utstillingen viser performance, fotokunst, todimensjonale verk som grafikk, tegning og maleri, skulpturelle installasjoner og et videoprogram med 8 verk. Vestfold Kunstsenter har utvidet sitt utstillingsareal med nye lokaler i Øvre Langgate 71, samtidig vises utstillingen også i kunstsenterets nåværende lokaler i Øvre Langgate 28 og i Tønsberg og Færder bibliotek (her vises den største delen av videoprogrammet i blackboksen til biblioteket). Det vil skape større synlighet i bybildet og gjøre utstillingen mer tilgjengelig for et større publikum.

Mer informasjon: https://www.facebook.com/events/795384484512247