Søndag i skauen!

Bli bedre kjent med Jarlsbergs skoger og kulturlandskap! Gratis arrangement, passer for liten og stor. Vi fyrer opp bålpanner – mulighet for å grille medbrakt mat.

Temavandring kl. 14:00: Hva vet du egentlig om Greveskogen og Gravåsen? Fra vikingtid til dagens skogsdrift.

  • Cathrine Stangebye Engebretsen, arkeolog fra Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune, forteller om Gravåsens historie, arkeologiske funn og vikinggravene i området.
  • Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg, stamhusbesidder ved Jarlsberg Hovedgård, forteller om Greveskogen; tømmerhogst, stell av skogen og hensyn til allmen bruk.
  • Tore Forsberg, fra Stiftelsen Oseberg Vikingarv og leder på hoggestasjonen i Sandefjord hvor delene til byggingen av Gokstadskipet skal produseres, forteller om uttak av tømmer og krokemner til vikingskip og bearbeiding av disse med teknikker og verktøy fra vikingtiden.

Oppmøte på selve Gravåsen, følg skilter og merking.

Aktiviteter for barn Kl. 12-16:
Det blir natursti, spikking og saging/kløyving av ved for barna
Hele arrangementet er gratis og åpent for alle.

Gjester oppfordres til å ta beina fatt og parkere på Greveskogen parkering, i området rundt Greveskogen idrettspark. Stien inn til Gravåsen vil bli merket derfra. (Se kart i feed) Handicapede og andre som trenger å parkere nærmere kan ta kontakt.

Vi minner om at de som ikke er helt i form bør holde seg hjemme, og at de vanlige smittevernreglene bør overholdes en liten stund til.

Arrangør: Skogselskapet i Vestfold, i samarbeid med Sagabyen Tønsberg.

Gratis 

Friluft / aktivitet / barn & familie 

Skogselskapet i Vestfold