Om Sagabyen

Sagabyen Tønsberg er navnet på Tønsberg kommunes historiske satsning. Byen og regionen har med sin rike historie helt fra vikingetid og middelalder, hatt en sentral plass i Norgeshistorien. Med spektakulære funn som Osebergskipet, som har betydning langt utover landets grenser, har Tønsberg en særstilling i vikingtidshistorien og har betydning for hvordan vi forstår sivilisasjonens utvikling i Norge.

Det er mye å lære av de som levde før oss, både fra deres feiltrinn og deres visdom, og det er et mål for denne satsningen at det historiske fundamentet skal lede oss klokere inn i fremtiden. Kanskje kan vi og generasjonene etter oss lære av historien vår og bruke denne kunnskapen til å skape en bærekraftig fremtid.