HER FINNER DU:

SAGABYEN – BYEN FULL AV HISTORIER

Tønsberg by fyller 1150 år i 2021. Med sin rike historie helt fra vikingtid og middelalder, frem til i dag, ønsker man å feire byens spennende ferd og plass i Norges historie.

Feiringen har som hensikt å markere og feire at Tønsberg by er 1150 år og også Norges eldste. Byens historiske arv skal være med på å fremme byens utvikling ved at historien gjøres relevant, tilgjengelig og spennende. Feiringen skal også være inkluderende og nå hele befolkningen.

HVA SKAL VI FÅ TIL I JUBILEUMSÅRET?

  • Gi Tønsbergs innbyggere kunnskap om byens historie gjennom opplevelser og formidling.
  • Feiringen skal bidra til å styrke innbyggernes stolthet over byen gjennom kunnskap, samskaping og bred involvering. 
  • Skape varige verdier og ringvirkninger som kommer barn, unge og fremtidige generasjoner til gode.
  • Løfte frem Tønsberg sin posisjon som Norges eldste by og bruke historien fra vikingtid og middelalder og frem til vår tid til det beste for videre utvikling av byen og kommunen. Tønsberg er en by som alltid har vært utviklingsorientert – vi vil fortsette denne tradisjonen.
  • Gjennom et bredt samarbeid med næring og kulturaktører, skape varige verdier som befester byen og kommunens særstilling før og nå. 

 

TØNSBERG SOM MIDDELALDERBY

Byen vår har en spesiell historie og var både et politisk maktsenter og et geistlig senter i middelalderen. Flere konger hadde Tønsberg og borgen på Slottsfjellet som sitt tilholdssted opp i gjennom historien. Tunsbergshus var Norges største borganlegg. Byen og borgen har nasjonal verneverdi, dette bør brukes i videre utvikling. Utover 1500 og 1600 tallet får Tønsberg et økonomisk oppsving og sakte med sikkert vokser den nye byen frem, med opprettelsen av Jarlsberg Grevskap i 1673 og i 1684 får byen formaliserte rettigheter som kjøpstad.

Med sjøfart og handel fortsatte Tønsberg å befeste sin stillling som en viktig by utover 1700 og 1800 tallet. Så kom etableringen av mekanisk industri på Kaldnes og med den vekst og utvikling til byen.

Byens historie og videre utvikling med mye energi og vilje går som en rød tråd gjennom hele  historien.

Helt fra byens fødsel har handel, sjøfart, kongssete og det geistlige preget vår by. Med Norges største borganlegg som kronen på verket.

HILSEN FRA ORDFØRER

Kjære alle sammen!

I år skal vi til fulle feire byen vår og Tønsbergs 1150-årsjubileum, Norge eldste by.

«Sagabyen Tønsberg 2021» er navnet på byjubileet. Saga-begrepet handler om den rike fortellertradisjonen vi har og har hatt her i Norden siden oldtiden og begrepet favner hele Tønsbergs historie – helt fra vikingtiden og fram til dagens historiefortellere – oss alle. I jubileumsåret skal vi fortelle både gamle og nye historier om den fantastiske byen vår.

Selve høydepunktet i feiringen blir helgen 18.-20. juni. Da blir det både åpning av Norsk borgsenter på Slottsfjellsmuseet og, ikke minst, Den store byfesten i sentrum med en lang rekke ulike arrangementer og opplevelser. Men gjennom hele året skal mange store og små arrangementer få fram ulike sider ved byen vår, både fra byens lange og rike historie, men også om byen av i dag. Flere interessante bokutgivelser er på trappene som kan tilføre byen vår nye perspektiver og fortelle historier som ikke alle kjenner til. Uvurderlige bidrag fra både det frivillig og profesjonelle kultur- og samfunnslivet vil gjøre Sagabyen Tønsberg 2021 til et levende og uforglemmelig jubileumsår.

Også i vårt moderne og hektiske samfunn er sosial trygghet og forankring viktig. Her spiller ikke minst vår kulturarv en viktig rolle. Vår felles og mangfoldige historie kan være med på å gi oss i dag en trygg og god felles identitet vi føler oss hjemme i. Gjennom jubileumsåret vil vi derfor løfte fram alle sider ved byen vår, fordi fortiden vår er også med på å gi oss fotfeste i våre liv i dag.

Jeg ønsker alle innbyggere og tilreisende til Tønsberg i jubileumsåret en festlig og begivenhetsrik feiring!

– Anne Rygh Pedersen – Ordfører i Tønsberg Kommune

KONTAKTINFO

Har du spørsmål rundt programmet, innspill eller ønsker du å ha et arrangement gjennom Sagabyen? Ta kontakt under. 

Virksomhetsleder kultur og idrett:
Ida Charlotte Johre – ida.charlotte.johre@tonsberg.kommune.no