Hva er Sagabyen Tønsberg 2021?

Tønsberg by fyller 1150 år i 2021. Med sin rike historie helt fra vikingetid og middelalder, frem til i dag, ønsker man å feire byens spennende ferd og plass i Norges historie.

  • Feiringen har som hensikt å markere og feire at Tønsberg by er 1150 år og også Norges eldste. Byens historiske arv skal være med på å fremme byens utvikling ved at historien gjøres relevant, tilgjengelig og spennende.
  • Feiringen skal være inkluderende og nå hele befolkningen
  • Feiringen skal foregå gjennom hele året, men det skal velges en hovedperiode

Målsetninger

  • Gi Tønsbergs innbyggere kunnskap om byens historie gjennom opplevelser og formidling
  • Feiringen skal bidra til å styrke innbyggernes stolthet over byen gjennom kunnskap, samskaping og bred involvering. 
  • Skape varige verdier og ringvirkninger som kommer barn, unge og fremtidige generasjoner til gode
  • Løfte frem Tønsberg sin posisjon som Norges eldste by og bruke historien fra vikingtid og middelalder og frem til vår tid til det beste for videre utvikling av byen og kommunen. – en by som alltid har vært utviklingsorientert – fortsette denne tradisjonen
  • Gjennom et bredt samarbeid med næring og kulturaktører, skape varige verdier som befester byen og kommunens særstilling før og nå. 

Tønsberg som middelalderby

Byen vår har en spesiell historie og var både et politisk maktsenter og et geistlig senter i middelalderen. Flere konger hadde Tønsberg og borgen på Slottsfjellet som sitt tilholdssted opp i gjennom historien. Tunsbergshus var Norges største borganlegg. Byen og borgen har nasjonal verneverdi, dette bør brukes i videre utvikling. Utover 1500 og 1600 tallet får Tønsberg et økonomisk oppsving og sakte med sikkert vokser den nye byen frem, med opprettelsen av Jarlsberg Grevskap i 1673 og i 1684 får byen formaliserte rettigheter som kjøpstad.

Med sjøfart og handel fortsatte Tønsberg å befeste sin stillling som en viktig by utover 1700 og 1800 tallet. Så kom etableringen av mekanisk industri på Kaldnes og med den vekst og utvikling til byen.

Byens historie og videre utvikling med mye energi og vilje går som en rød tråd gjennom hele  historien.

Helt fra byens fødsel har handel, sjøfart, kongssete og det geistlige preget vår by. Med Norges største borganlegg som kronen på verket.

Kontaktinfo:

Har du spørsmål rundt programmet, innspill eller ønsker du å ha et arrangement gjennom Sagabyen? Ta kontakt under. 

Prosjektleder for Sagabyen:
kine.granholt.lundervold@tonsberg.kommune.no