Samarbeids­partnere

I Sagabyen Tønsberg finnes en rekke aktører som jobber innenfor det historiske feltet, både profesjonelt og frivillig. Mangfoldet av organisasjoner og virksomheter er stort, og Tønsberg Kommune er svært stolte av å ha så mange engasjerte og dyktige samarbeidspartnere som ivaretar vår felles kulturarv. Her er noen av dem.

Slottsfjellsmuseet

Slottsfjellsmuseet ligger i vakre omgivelser ved foten av Slottsfjellet. Området rundt er et sammenhengende kulturminne, som representerer byens lange historie.

Les mer   

Oseberg Vikingarv

Oseberg Vikingarv har gjennom byggingen av flere vikingskipskopier og et enormt engasjement bygget opp en sterk kompetanse innen vikingtidens kulturarv og håndtverkstradisjoner.

Les mer   

Historielag

En viktig oppgave for historielagene er å holde liv i den lokale historien, dokumentere og formidle den. Historielagene er også viktige sosiale møteplasser i lokalmiljøet.

Les mer   

Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene tilbyr en rekke spennende aktiviteter, arrangementer og foredrag i regionen – for alle aldre!

Les mer   

NIKU

Norsk institutt for kulturminneforskning har spisskompetanse på kulturminner og utfører utgravninger, analyser, overvåkning og andre oppdrag.

Les mer   

Norsk Borgsenter

Internasjonalt er det en økende interesse for forskning på middelalderborger. Norsk Borgsenter er et nasjonalt kompetansesenter innen borgforskning- og formidling.

Les mer   

Stiftelsen Gamle Tønsberg

Stiftelsen Gamle Tønsberg, stiftet i 1968, er opptatt av å passe på byen, bevare historikk og formidle den videre – gjennom bl. a. bøker, foto, film og bronsemodeller.

Les mer   

Oseberg Tekstilgruppe

Oseberg tekstilgruppe lærer gamle håndarbeidsteknikker fra vikingtiden, og formidler dette videre til andre.

Les mer   

Foreningen Prinsesse Kristina av Tunsberg

Foreningen formidler prinsessens historie lokalt og nasjonalt, samt styrker vennskaps-bånd og samarbeid med Stiftelsen Fundacion Princesa Kristina i Covarrubias i Spania.
Les mer   

Linjentene

LINjentene holder til på Våle Prestegård og driver kursing i LIN-dyrking, beredning og spinning. De deltar også på ulike markeder.
Les mer   

Universitetet i Sørøst-Norge

Regionalt universitet der både forsking og utdanning blir kjennetegnet ved tett samspel med samfunns- og arbeidsliv i regionen.

Les mer   

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Fylkeskommunen driver politikk, samfunnsutvikling og formidling i regionen.

Les mer