Historien om Sagabyen

Tønsberg er en av Norges eldste byer. Byen og regionen har med sin rike historie helt fra vikingtid og middelalder, hatt en sentral plass i Norgeshistorien.