Den kulturelle skolesekken

Gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) skal elevene og skolene få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunstuttrykk.

Alle opplevelsene kan knyttes til elevenes læring, enten ved at innhold samsvarer med tema i undervisningen – eller at det styrker evnen til refleksjon, kreativ og kritisk tenkning.Tønsberg kommune prioriterer gjennom den kulturelle skolesekken å gi skolebarn årlig formidling av kunst, kultur og kulturarv til alle elever, samt fordypning innenfor kulturuttrykkene. Fordypningen i lokal historie skal arbeide for at elevene skal bli kjent med sin lokale kulturarv og kjenne sin kommune og sin by.

Tønsberg kommune har også gjennom DKS programmet ekstra fokus på kommunens viking- og middelaldersatsing. Denne satsingen er synlig i både fordypningsprogrammet og i kulturarvprogrammet og skal gå som en rød tråd gjennom skolegangen til elevene i Tønsberg kommune og gi kunnskap som styrker befolkningens identitet og tilhørighet.

Gjennom DKS programmet i grunnskolen får elevene lære om middelalderen i Tønsberg kommune gjennom Tønsberg middelalderfestival og Re middelalderdager, samt møte kulturarven på museene, Slottsfjellet, Lindahlplan, Haugar, brygga og Tønsberg torg gjennom andre DKS-produksjoner.