Re Middelalderdager

Re Middelalderdager ble arrangert årlig fra 2009 til 2020. Pandemien gjorde at festivalen fikk en lengre pause, og har ikke blitt arrangert siden. Re Middeladerdager håper å returnere en dag, men imens kan du lese litt om historikk og bakgrunnen for arrangementet nedenfor.

Tenk deg en iskald februarnatt, vinden gjør at mennene til hest trekker kappene tettere rundt seg. Det iskalde stålet i sverdene biter seg inn i håndflatene. Mennene som må gå ved siden av hestene, har litt skydd fra vinden og kulda. De passerer noen gårder på vei nordover fra Tønsberg, doven røyk stiger fra ildstedene, men ellers er det ingen tegn til liv i de kalde nattetimene.

I en tid der den råe virkeligheten er helt nær, der naturens grøde er livsviktig og der riddere og prinsesser ikke bare er en del av et eventyr – i denne tiden utkjempes det to slag i Re.

Slagene på Re i 1163 og 1177 finner vi omtalt i Snorres ”Heimskringla” og det historiske verket ”Fagrskinna”.  Begge sagene ble nedtegnet på Island på begynnelsen av 1200-tallet, og forteller om viktige hendelser i vår nasjonale historie.

Det siste slaget danner avslutningen av borgerkrigstiden i Norge, og hendelsene var av stor rikspolitisk betydning. I 1177 seirer Kong Magnus Erlingsson over Øystein Møyla, noe som satte et endelig punktum for de lokale kongsemners forsøk på å tilrive seg kongemakten i Norge.

Slagene på Re hadde de aller fleste hørt om, men lite var gjort for å grave dypere i denne viktige middelalderhistorien som Re hadde. Kunne denne historien gjøres mer levende? Kunne barn og unge gis en kulturell identitet basert på det vi allerede visste, eller var det behov for ny kunnskap? Og hvordan skulle denne historien formidles? Kunne kunnskap lekes inn?

Og slik startet Re Middelalderdager i 2008. Først som et stort skoledagsprosjekt, midt i februar, hvor alle skoleelevene og de eldste i barnehagen fikk komme til Revetal og være med på middelalderaktiviteter.

Etter hvert ble Re Middelalderdager utviklet til en barne- og familiefestival med «lek og lær i middelalderen» som fast årlig aktivitet i Den kulturelle skolesekken i forkant av festivalen.

Re middelalderdager er alltid lagt til februar, og nært opp til midt i februar, som er den antatte tiden for slagene. Festivalen har stort fokus på viking og- middelalderleker og aktiviteter rettet mot barn. Det blir også hvert år laget en variant av «slagene på Re» som spel. Her bidrar profesjonelle, amatører, frivillige, kulturskole og skolebarn. Festivalen samarbeider med lokale lag og interesseforeninger, det lokale næringslivet, kirken og nærliggende institusjoner.

Foto: Per Sibe og Anita Sæterøy