FREMTIDSBYEN TØNSBERG

Hvordan lever vi om 100 år? Hvordan ser Tønsberg ut? Og hvordan bor vi da?
Over 300 barn i kommunen svarer på disse spørsmålene ved å lage Fremtidshus gjennom Den kulturelle skolesekken.
Vi skal på en reise inn i fremtiden, fantasere frem framtidens by, bygge hus, butikker, torg, parker slik vi forestiller oss at det kan se ut da.
Med papp, tre og gjenbruksmaterialer bygger vi opp kjernen av byggverk som skal kles med fremtidens byggematerialer og utsmykningsmetoder.

Utstillingen 19.juni ble dessverre avlyst, men blir tatt igjen senere i jubileumsåret. Mer informasjon kommer.