Vil du vite mer?

Slottsfjellsmuseet

Et veldig godt sted å begynne for den som vil vite mer om Tønsberg og Tønsberg-regionens historie er Slottsfjellsmuseet, beliggende ved foten av Slottsfjellet i Tønsberg. I museumsutstillingene kan du få oppleve mye av den lokale og regionale historien, helt siden vikingtid og fram til i dag, med særlig vekt på middelalderen og sjøfarts- og hvalfangsthistorien. I Slottsfjellsmuseet inngår også hele Slottsfjellområdet med bygdetun, setermiljø og kystmiljø på Tallak, rester etter Tunsberghus, Norges største borganlegg i middelalderen, på Slottsfjellplatået og ikke minst utsiktspunktet og landemerket Slottsfjelltårnet fra 1888.

Bøker og tidsskrifter

Det er skrevet svært mange bøker, artikler og andre publikasjoner om Tønsbergs historie, både av fagfolk og av andre lokalhistorieinteresserte forfattere. Alle de tidligere kommunene som i dag utgjør Tønsberg, altså Tønsberg, Sem, Ramnes og Våle, har blitt viet stor oppmerksomhet gjennom lokalhistoriske verker. I tillegg har særlig byen Tønsberg, som en av Norges sentrale middelalderbyer og en av landets fremste sjøfartsbyer fra 1700-tallet til inn på 1900-tallet, blitt viet betydelig oppmerksomhet også i litteratur omhandlende nasjonal historie.

I første halvdel av 1900-tallet ble det utgitt omfattende by- og bygdehistorier som dekker området som i dag utgjør Tønsberg kommune.

Tønsbergs historie i fire bind utgitt under redaksjonell ledelse av historieprofessor Oscar Albert Johnsen mellom 1929 og 1954 er et monumentalt oversiktsverk over byen Tønsbergs historie fra vikingtid og middelalder fram til om lag 1940.

Sem og Slagen bygdebok, som ble utgitt i perioden 1945-1963, Våle bygdebok, utgitt 1960-1985 og Ramnes bygdebok, utgitt 1960-1993, er verker som alle består av flere bind og inneholder både gårds-, bygde- og kulturhistorie.

Utenom by- og bygdebøkene er det gitt ut en lang rekke med lokalhistorisk litteratur. Lokalhistoriske tidsskrift har gjennom en årrekke belyst et stort spekter av temaer. Sentrale tidsskrift har gjennom de siste 100 årene vært blant annet Stiftelsen Gamle Tønsbergs hefter, Våleminne, Ramnesiana, Re-minne, Vestfold-minne og Berget og øvrige medlemsblad. Også Njotarøy, utgitt av Nøtterøy Historielag, og Vestfoldminne, utgitt av Vestfold historielag, har hatt mange artikler på trykk som omhandler historien og kulturminner innen det som i dag utgjør Tønsberg kommune.

Biblioteket

Tønsberg og Færder bibliotek finnes et vell av lokalhistorisk litteratur, tidsskrifter, aviser og andre kilder. Bibliotekansatte har høy kompetanse og kan gi råd og veiledning og hjelper gjerne til å skaffe informasjon om spesielle problemstillinger. Ikke noe spørsmål er for lite eller for stort!