Hjem

FB_Logoer_Mint
TBK_LOGO_staende_hvit-Nettside

Lær mer om sagabyen


Se interaktivt kart

Tidslinje

834
871
1120-1140
1217-1263
1218
1257
1277
1319
1335
1503
1536
1638
1673
1814
1837
1848
1850
1864
1864
1871
1881
1888
1899
1899
1904
1909
1948
1971
1988
2020

834

Osebergskipet hauglegges i Slagendalen med to kvinner og mye verdifullt gravgods

871

Harald Hårfagre besøker Tønsberg, som da er kjøpstad, ifølge Snorre – grunnlaget for dateringen av Tønsberg som by

1120-1140

Olavskirken, Peterskirken, Mariakirken og Mikaelskirken står ferdig

1217-1263

Håkon Håkonsson bygger opp borganlegget Tunsberghus med ringmur, kasteller og flere andre bygninger

1218

Den islandske høvdingen og sagaskriveren, Snorre Sturlason, besøker Tønsberg. I kongesagaene skriver han senere mye om Tønsberg og kongene som virket her

1257

Prinsesse Kristina, datter av Håkon Håkonsson, reiser fra Tønsberg til Spania for å gifte seg med den spanske prinsen Felipe

1277

Sættargjerden, avtale mellom kirken og kongemakten, undertegnes i Tønsberg

1319

Håkon V dør på Tunsberghus – den siste norske kongen av Sverre-ætten

1335

Magnus Eriksson og Blanka av Namur gifter seg i Tønsberg. Magnus gir Blanka Tunsberghus i morgengave

1503

Tunsberghus plyndres og settes i brann av svenske opprørsstyrker. Tønsbergs tid som festningsby er over

1536

Tønsberg by i aske etter den store bybrannen. Av kirkene blir kun Lavranskirken og Mariakirken stående

1638

Anders Madsen blir byens borgermester. Som svært vellykket reder og handelsmann bidrar han også til å løfte byen økonomisk

1673

Griffenfeldt grevskap opprettes. Fra 1678 overtar stattholder Gyldenløve grevskapet og fra 1683 Wedel, da under navnet Jarlsberg grevskap. Tønsberg by skilles ut fra grevskapet i 1684

1814

Kjøpmann Carl Stoltenberg velges som Tønsberg bys representant til riksforsamlingen på Eidsvoll. Velges også som Tønsbergs stortingsmann fra 1815

1837

Formannskapslovene innføres og Tønsberg får lokalt selvstyre. Kjøpmann Christopher Seeberg velges til Tønsbergs første ordfører

1848

Sankt Peders olle, i dagens messeområde, blir demmet opp. Stokkerør leder vannet til vannkar forskjellige steder i byen

1850

Tønsberg, med omkringliggende bygder, kniver med Arendal om å være landets fremste sjøfartsby.

1864

Mariakirken på torget, den siste gjenværende middelalderkirken innenfor bygrensa, rives for å gjøre plass til nytt rådhus

1864

Svend Foyns første hvalfangstekspedisjon – til Finnmarkskysten med dampskipet Spes & Fides

1871

Sankthansaften holdes tusenårsfest på Stensarmen i Tønsberg. Dikteren Bjørnstjerne Bjørnson holder festtalen

1881

Grevskapsbanen, dagens Vestfoldbane, åpnes med Tønsberg stasjon i Nedre Langgate

1888

Slottsfjelltårnet står ferdig. Bygget etter innsamlingsaksjon blant byens innbyggere

1899

Aktieselskabet Kaldnæs Patentslip og Mekaniske værksted stiftes

1899

Elektrisk gatebelysning i Tønsberg, også noen hjem får elektrisitet

1904

Osebergskipet graves fram ved Slagen kirke. Stilles ut på Vikingskipshuset på Bygdøy fra 1926

1909

Byens første offentlige bibliotek åpner i Øvre Langgate. Tønsberg Arbeiderforenings boksamling gis i gave til biblioteket

1948

Tønsberg blir bispesete for Tunsberg bispedømme

1971

Tønsberg feirer 1100-årsjubileum. Et høydepunkt er Kåre Holts Kristina av Tunsberg som framføres på Tallak ved Slottsfjellet

1988

Tønsberg slås sammen med Sem kommune

2020

Tønsberg slås sammen med Re kommune