Middelalderfestivaler


Middelalderfestivaler

Tønsberg kommune har to middelalderfestivaler, Tønsberg Middelalderfestival og Re Middelalderdager. Tønsberg Middelalderfestival arrangeres vanligvis første helgen i juni hvert år på Slottsfjellet midt i Tønsberg by. Re Middelalderdager arrangeres hvert år helgen i uke 6 på Revetal 2 mil nord for Tønsberg by. Begge festivalene har som mål å gi kunnskap og spennende opplevelser til innbyggere og tilreisende ved å formidle vår enestående kulturarv fra middelalderen.TØNSBERG MIDDELALDERFESTIVALRE MIDDELALDERdager