Arkeologisk stammesnitt

Tollef Thorsnes’ installasjon Arkeologiske stammesnitt er lokalisert på bibliotekplassen og representerer kunnskapens vei.

Formmessig har «Arkeologiske stammesnitt» en grunnstruktur som et gatedekke av tre ca på 2,5 x 6 meter med integrerte plantekasser i tre. Stammeskiver av eik vil være sentrale i uttrykket, kløyvet ut av store trestammer. Eik representerer blant annet styrke, visdom og livskraft.

Stammebegrepet har mange essensielle avledninger med tanke på erindring, identitet, verdighet og mening. Tenk bare på ord som stamtre, stamtavle, stamsæd, stamcelle, stamvei, stamhus, stamgjest og stambord. Stammeskivene i eik ca 10 cm tykke. Snittene gir innsyn i det indre, en slags åpenbaring eller arkeologi. Hvert stammesnitt forteller historie, om gode og dårlige år, nye grener, kuttede grener, sår, legedom… osv. Man kan også lese klimaendringer ut fra treet.

Kunstprosjektet tilbyr ulike relasjoner og åpner for meningspotensial i møtet mellom historie, materialspråk, kroppslige handlinger og taktil sans.

På gatedekket ble det i april montert en stammeskive som kan assosieres til en slags stamtavle eller tabula rasa. I en av performancene tilbys publikum å tegne seg inn i byhistorien. Med selvvalgt fargeblyant kan publikum få tegne på kalkerpapir som da ligger montert på stammeskiven. Tegningen starter i en ende av en stammeskiven med å sette fargeblyanten ned på en egenvalgt årring og følge den tegningen helt til andre enden, og så avslutte linjen med initialene sine. Etter at performancen er gjennomført henges tegningen opp på Tønsberg bibliotek og/eller prosjektrommet i Atelier 7X7.

På gatedekket realiseres i perioden 8. april til 25. oktober tre installasjoner med tilhørende performance. Da kan man oppleve hvordan installasjonene utvikler seg, fra stammeskive/tabula rasa, til bok/to sider av samme stamme og så til benker/bord i forbindelse med å høste og bearbeide urter og planter.

Les mer om prosjektet her: https://galleri-bkd.no/kunstklimavei/