Ildsjeler

Våren 2021 ville vi hedre noen utkårede som gjør en ekstra innsats for nærmiljøet sitt. Det viste seg å være mange og over 40 nominasjoner kom inn.

Vi har plukket ut 4 ildsjeler:
«Vi heier på deg»-prosjektet: Anne Karin Wilhelmsen
Forvalter av kulturarv etter Jahn Teigen: Marianne Larsen
Kulturformidler, forfatter, lærer og tvers igjennom ildsjel: Steinar Høiback
Fotballtrener for Vear Unified: Tom Erik Sletback