Historielag i Tønsberg

Det finnes flere historielag i Tønsberg. De fleste av dem er tilknyttet et avgrenset geografisk område, gjerne sammenfallende med tidligere herred- og soknegrenser. Aktiviteten i lagene er ulik, men i hovedsak konsentrerer lagene seg om å dokumentere og formidle den lokale historien. Flere historielag har også bygninger eller bygdetun som foreningene tar vare på og bruker som en arena for historieformidling. Historielagene er ikke minst viktige sosiale møteplasser i lokalmiljøet. Er du interessert i den lokale historien og lokale tradisjoner? Bli med i et historielag!

I Tønsberg kommune har vi følgende historielag: