Olavskirken

Olavskirken, eller rundkirken, er en av Norges mest spennende kirkeruiner og er den eneste rundkirken i landet. Kirken ble bygget mot slutten av 1100-tallet og er en kopi av verdens viktigste kirke – Den hellige gravs kirke i Jerusalem.

Olavskirken har også paralleller til Olavs grav i oktogonkapellet i Nidarosdomen i Trondheim. Ruinen vitner om at Tønsberg og Norge i høymiddelalderen var nært tilknyttet de åndelige, politiske og arkitektoniske strømningene som hersket i Europa i samtiden – i en tid da både korstogene og pilegrimsferdene preget Europa. Rundkirken i Tønsberg var den største i Norden, og den må ha vært en viktig attraksjon med stor kulturell og åndelig betydning, spesielt siden det finnes få tilsvarende kirker i Skandinavia fra denne tiden. Rundkirkene fungerte også som fyrste-, grav- og dåpskirke. I Olavskirken ble blant annet baglerkongen Erling Steinvegg begravd i 1207.

Rundkirken tilhørte premonstratenserklosteret i Tønsberg. Den er nevnt første gang i 1206 og ble ødelagt i brann, sannsynligvis under den store bybrannen, i 1536.