Frivillig (Påmelding STENGT)

Hva vil du gjøre? (Påmelding STENGT)

Aktiviteter

Bistå barna på aktivitetene og se til at sikkerheten overholdes.

Publikumsvert

Møte publikum med et stort smil i inngangen og bidra til en god atmosfære på festivalområdet.

Rydding

Hjelp med å holde orden på festivalområdet, spesielt i området rundt matbodene.

Påmeldingsskjema

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Hva ønsker du å jobbe med?